top of page

Семінар «Сучасні технології управлінської діяльності з використанням ІКТ»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Асоціація «Відроджені гімназії України»

 

Інформаційні та комунікаційні технології (ІКТ)  у наш час стали невід’ємною складовою навчально-виховного процесу в школі. Вільне володіння цими технологіями є складовою базової освіти. Впровадження в освіту ІКТ сприяє підвищенню її якості, а також удосконаленню організації освітнього закладу та управління ним. Застосування інформаційних технологій у системі управління освітою є особливо необхідним, оскільки саме управлінські рішення спроможні змінити всю систему в цілому, а від їх правильності та своєчасності залежить ефективність системи освіти. Одним із методів удосконалення системи управління освітою є впровадження новітніх інформаційних систем. Це дозволяє оптимізувати процес обміну інформацією, зменшити обсяг роботи адміністратора системи освіти та дозволяє йому приймати ефективні управлінські рішення.

Головним завданням нашої школи за останні роки стала модернізація матеріально – технічної бази і, зокрема, придбання та активне впровадження в педагогічний процес засобів  Інформаційні та комунікаційні технології.

Початком цих процесів стало отримання мультимедійних комплексів (інтерактивної дошки, комп’ютера, проектора) встановлено в трьох кабінетах. Встановлення комп’ютерів в кабінетах заступників директора, бібліотеці, зарубіжної літератури, інформаційних технологій, історії, трудового навчання, обслуговуючої праці, математики,  фізики. Переваги і можливості використання комплексів мало змогу готувати уроки на сучасному рівні, більше цікавому для сьогоднішніх учнів.. Протягом останніх років, використовуючи різноманітні джерела фінансування, були придбані комп’ютери, ноутбуки, оргтехніка та інше. 

На жаль не усі навчальні кабінети школи забезпечені комп’ютерною технікою. Тому презентації, відкриті уроки з використанням ІКТ проводяться в кабінеті інформаційних технологій.

Наступним етапом технічної модернізації школи стало об’єднання всіх комп’ютерів у єдину шкільну мережу, та під’єднання їх до мережі інтернет.

Ці процеси активізували учителів різних за досвідом роботи, рівнем технічної підготовки до оволодіння знань , вмінь роботи з засобами ІКТ, Internetом. При наявності в школі комп’ютерних курсів, що орендували приміщення, була змога працівникам школи засвоїти навички користування персональними комп’ютером. І тому більша частина вчителів має практичні навички використання ІКТ у своїй діяльності. Всі методичні об’єднання з минулого року беруть участь у створенні електронних уроків.

З  2010 року в  школі було створено безкоштовно власний шкільний сайт. З 2013 року створено сайт school302.com з оплатою 100 гривень у місяць і без реклами. Використання власного веб-ресурсу надало можливість суттєво покращити інформованість учасників навчального процесу громадськості з плануванням всіх заходів шкільного життя, шкільними новинами тощо.

Забезпеченість школи засобами ІКТ та активне впровадження їх у навчальному процесі стало підґрунтям для початку роботи над проблемою: «Інноваційно-комунікаційні технології – фактор розвитку школи ХХІ століття».

Вивчаючи досвід використання ІКТ в управлінській діяльності проводячи разом з заступниками директора, аналіз управлінської діяльності за останні роки ми прийшли до висновку, що використання засобів ІКТ в організації та плануванні діяльності загальноосвітнього навчального закладу дає наступні переваги, а саме:

·        підвищення ефективності навчального процесу;

·        можливість управління з використанням результатів попередньої діяльності;

·        прийняття більш ефективних управлінських рішень;

·        підвищення об’єктивності в оцінці діяльності вчителів та учнів;

·        більш ефективне управління пізнавальною діяльністю учнів;

·        можливість прийняття більш виважених рішень, які стосуються підвищення результативності навчання;

·        оперативний доступ до організаційної інформації стосовно діяльності освітнього закладу;

·        економія як матеріальних, так і людських ресурсів;

·        вільний час на вирішення важливих питань;

·        скорочення обсягу рутинної роботи.

Спочатку засоби ІКТ використовувались для створення баз даних щодо контингенту учнів АС-школа, кадрів, навчальних планів, розкладів уроків та іншої інформації.

Наступним  важливим кроком у навчальному закладі стало застосовування інформаційних технологій в роботі бібліотеки, предметних презентацій, електронних уроків, як вчителі, так і учні, оскільки від якості інформаційного та телекомунікаційного забезпечення цих ресурсів залежить якість усього навчального процесу.

Одним з головних завдань, які вирішують засоби ІКТ є створення єдиного інформаційного поля для учасників навчально – виховного процесу. Так приєднання школи до мережі інтернет дало можливість більш оперативно як отримувати інформаційні, методичні та керівні матеріали від керівних структур, інших навчальних закладів, громадських організацій так і передавати необхідну інформацію.

Використання учителями та адміністрацією школи сучасних технічних засобів та інтернет ресурсів дає можливість значно покращити результати навчально-виховного процесу, діяльності закладу в цілому.

Таким чином, впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в управлінській діяльності навчального закладу дає підстави зробити наступний висновок:

Використання ІКТ в управлінні навчальним закладом, як і в управлінні освітою, в цілому є необхідною складовою організації управління школою та і управління системою освіти в державі.

IMG_9696.JPG
IMG_9696.JPG
press to zoom
IMG_9731.JPG
IMG_9731.JPG
press to zoom
IMG_9758.JPG
IMG_9758.JPG
press to zoom
IMG_9752.JPG
IMG_9752.JPG
press to zoom
IMG_9750.JPG
IMG_9750.JPG
press to zoom
press to zoom
IMG_9742.JPG
IMG_9742.JPG
press to zoom
IMG_9735.JPG
IMG_9735.JPG
press to zoom
IMG_9727.JPG
IMG_9727.JPG
press to zoom
IMG_9725.JPG
IMG_9725.JPG
press to zoom
IMG_9721.JPG
IMG_9721.JPG
press to zoom
IMG_9746.JPG
IMG_9746.JPG
press to zoom
IMG_9716.JPG
IMG_9716.JPG
press to zoom
IMG_9714.JPG
IMG_9714.JPG
press to zoom
IMG_9708.JPG
IMG_9708.JPG
press to zoom
IMG_9702.JPG
IMG_9702.JPG
press to zoom
IMG_9649.JPG
IMG_9649.JPG
press to zoom
IMG_9646.JPG
IMG_9646.JPG
press to zoom
IMG_9627.JPG
IMG_9627.JPG
press to zoom
IMG_9619.JPG
IMG_9619.JPG
press to zoom
IMG_9612.JPG
IMG_9612.JPG
press to zoom
IMG_9610.JPG
IMG_9610.JPG
press to zoom
IMG_9574.JPG
IMG_9574.JPG
press to zoom
IMG_9571.JPG
IMG_9571.JPG
press to zoom
IMG_9570.JPG
IMG_9570.JPG
press to zoom
IMG_9566.JPG
IMG_9566.JPG
press to zoom
IMG_9564.JPG
IMG_9564.JPG
press to zoom
IMG_9562.JPG
IMG_9562.JPG
press to zoom
IMG_9558.JPG
IMG_9558.JPG
press to zoom
IMG_9547.JPG
IMG_9547.JPG
press to zoom
IMG_9545.JPG
IMG_9545.JPG
press to zoom
IMG_9541.JPG
IMG_9541.JPG
press to zoom
DSC_1695.JPG
DSC_1695.JPG
press to zoom
DSC_1692.JPG
DSC_1692.JPG
press to zoom
DSC_1689.JPG
DSC_1689.JPG
press to zoom
DSC_1688.JPG
DSC_1688.JPG
press to zoom
DSC_1687.JPG
DSC_1687.JPG
press to zoom
DSC_1685.JPG
DSC_1685.JPG
press to zoom
DSC_1684.JPG
DSC_1684.JPG
press to zoom
DSC_1654.JPG
DSC_1654.JPG
press to zoom
bottom of page