top of page

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЛИСТ

 

24 липня 2015 року № 1/9-354

 

Про тематику Першого уроку в 2015/2016 навчальному році

 

     Мiнiстерство освiти i науки України рекомендує загальноосвiтнiм та професiйно-технiчним навчальним закладам розпочати 2015–2016 навчальний рiк Першим уроком, тематика якого вiдповiдала б принципам Концепцiї нацiонально-патрiотичного виховання дiтей i молодi, що затверджена наказом МОН вiд 16.06.2015 № 641.

     Конкретну тему такого уроку навчальнi заклади визначають самостiйно.

     При обраннi теми, пiдготовцi i проведеннi уроку доцiльно звернути увагу на питання iсторiї українського державотворення, розвитку та змiцнення держави, iсторiї державних символiв України. Це може бути урок- роздум про iсторичну долю України, героїку сучасних захисникiв суверенiтету i територiальної цiлiсностi країни, розмова з учнями про сьогодення i перспективи України. Доречним буде також запрошення на Перший урок учасникiв Революцiї Гiдностi, ветеранiв i учасникiв росiйсько-української вiйни, волонтерiв.

     Першокласникiв, якi уперше переступають порiг школи, можна ознайомити з iсторiєю школи, досягненнями її випускникiв, особливостями навчання в нiй тощо.

     Також, з урахуванням вiкових особливостей учнiв початкової школи, на Першому уроцi може бути запропоновано тему уроку «Чим може пишатися українець?» з переглядом мультфiльмiв патрiотичної спрямованостi iз серiї «Це — наше i це — твоє!», створених телеканалом «ПлюсПлюс», з подальшим їх обговоренням (http://plus-plus.tv/dyvys/programy/programs/ce-nashe-i-ce-tvoye-356861.html). Найближчим часом Мiнiстерством реалiзовуватиметься однойменний проект iз цим телеканалом, у якому буде запропоновано взяти участь учням початкової школи.

     Важливо при проведеннi Першого уроку уникнути формалiзму й заорганiзованостi, забарвити перший день нового навчального року святковiстю, урочистiстю, добрим настроєм, емоцiйнiстю, оптимiзмом.

     Заступник Міністра 
     П. Полянський

bottom of page